Priw Studio

p pin_210106.jpg

Kru Pin

Founder of Priw Studio

Priw studio is founded by Supinda Tengniyom (Kru Pin). She has had experience in the dancing industry for more than 20 years. She is one of the choreographers who had worked with GMM Grammy, RS, Love Is, etc.

 

She has also had experience in the advertising industry. As a specialized trainer for dancers and artists, she wishes to create a dance community for children in her house's area. She believes that every child could have a place where they can perform related to dancing. She intends to teach children to be confident with their skills and in who they are.

Trust me, you can dance!

p pin_210106_0.jpg

20 Years of

Dancing Experience

 

We have just the right instructor for you!

Scroll down

Our Story

พริ้วสตูดิโอก่อขึ้นตั้งเมื่อปี2015 โดยครูพิณ สุพิณดา เต็งนิยม ผู้มีประสบการณ์ในวงการเต้นมามากกว่า20ปี ครูพิณเป็นทั้งนักออกแบบท่าเต้นให้ศิลปินแกรมมี่ อาร์เอส เลิฟอิส ฯลฯ และวงการโฆษนา เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาศิลปิน และ แดนเชอร์ ครูพิณมีความประสงค์อยากให้เด็กๆและวัยรุ่นในย่านฝั่งธนฯได้มีพื้นที่ในการแสดงออกในเรื่องของการเต้นอย่างมีทักษะที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตัวเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมที่นำไปสู่การมีภูมิคุ้นกันในอนาคต และอาจต่อยอดไปถึงการประกวด การเรียนต่อและมีอาชีพได้ 

ซึ่งพริ้วสตูดิโอได้คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญในเรื่องของการเต้นมาเพื่อสมาชิกพริ้วสตูดิโอทุกคนอย่างเต็มที่ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถเต้นและมีความสุขไปกับการเต้นได้

Trust me, you can dance !